Svingbrua ved Skansen stengt for gående og syklende

foto