Her har Ole og Jens plass til 2500 lastebillass med snø

foto