Det regionale kollektivtrafikkselskapet AtB vil fra 19. september stenge kundesenteret ved Trondheim sentralstasjon for godt.

- Dette er en naturlig utvikling med tanke på at flere kunder bestiller reisekort på atb.no, benytter nettbutikk for påfylling av reisekort og mobilappen AtB Mobillett, sier markeds- og kommunikasjonssjef Grethe Opsal i AtB.

Noen ruter forsvinner, mens andre får flere avganger. Se oversikten over høstrutene til AtB her

- Veldig få besøkende

I 2010 overtok AtB ansvaret for busstilbudet i Trondheim fra Team Trafikk. Den gang måtte all påfylling av reisekortet gjennomføres på et kundesenter.

- Antall besøkende i vårt kundesenter på sentralstasjonen er veldig lavt, og vi velger derfor å samle ressursene på kundeservice og salg til hovedkontoret i Kongens gate 34. Med selvbetjente løsninger er det igjen større behov for support og service via andre kanaler som telefon, mail og sosiale medier, sier hun.

Stenger i september

Siste åpningsdag på Trondheim sentralstasjon er fredag 16. september. Fra 19. september vil det bli nye åpningstider for kundesenteret i Kongens gate 34 og på ruteopplysningen/kundeservice på telefon. Blant annet vil telefontjenesten være åpen én time kortere på ukedagene.

- Vi jobber hele tiden med å forbedre og forenkle billettløsningene og tilgjengeligheten for kundene, men det vil uansett være behov for et kundesenter hvor kundene kan møte noen ansikt til ansikt, sier Opsal.

Antall kunder i kundesenteret varierer gjennom hele sesongen, men denne uka er trolig den travleste med tanke på studentoppstart og mange tilbake på jobb etter ferie.

- På en vanlig hverdag har vi mellom 400–500 kunder innom vårt kundesenter i Kongens gate, forteller Opsal.

Kjøper på nett og i mobilapp

Hun forteller videre at det har vært kraftig nedgang i antall salg av periodebilletter via kundesenter.

- Det har gått ned med om lag 20 prosent fra 2014 til 2016, sier hun, og de fleste henvendelser er i dag ved kundesenteret i Kongens gate.

Nettbutikk for t-kort ble innført i 2011 og står i 2016 for en andel på ca 27 prosent av salget på antall perioder. Her kan kundene kjøpe fra 7 og opp til 180-dagers periode. På mobilappen AtB Mobillett kan man per i dag kjøpe 7 og 30 dagers periode.

- I januar til mai i 2014 var det om lag sju prosent av periodebillettene som ble solgt via mobilappen. I tilsvarende periode i 2016 står mobilappen for 43 prosent av salget. Det utløser flere salg siden det ikke er mulig med lengre perioder, sier Opsal.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Det er for få kunder som bruker kundesenteret på Trondheim sentralstasjon. Ressursene blir dermed flyttet til hovedkontoret i Kongens gate. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen