Universitetet er ilagt en bot på 75.000 kroner, skriver Aftenposten.

En NTNU-ansatt skulle sende en epost om hvorvidt en student var skikket til psykologiyrket til en kollega, men endte med å trykke «svar alle» og sendte eposten til 52 studenter ved fakultetet – deriblant studenten eposten handlet om.

Datatilsynet fikk vite om hendelsen gjennom en klage, og tilsynet konkluderer med at hendelsen var en «alvorlig feilvurdering hva gjelder innholdet i både plikten til å varsle om avvik og plikten til å sikre personopplysningers konfidensialitet».

NTNU protesterte fordi studenten kun var omtalt med initialer og fordi flere av studentene allerede kjente til at det var blitt levert en bekymringsmelding om vedkommende. Universitetet har i ettertid vedgått at det var en feilvurdering som burde vært rapportert, skriver avisen