Styret i Helse Midt-Norge skulle i går ta stilling til den omstridte saken om sykehusinvesteringene i 2008 - der fase to på St. Olavs har blitt satt opp mot blant annet nytt sykehus i Molde og ny barneavdeling i Ålesund. Helseforetaket mangler 140 milioner kroner til investeringer, og striden har stått om hvor mye av denne summen St. Olavs Hospital og Helsebygg skal ta selv.

Investeringsbudsjettet skulle etter planen ha blitt vedtatt for jul, men i gårsdagens styremøte ble saken igjen utsatt. Adm.dir Jan Eirik Thoresen i Helse Midt hadde lagt opp til at Nye Molde sykehus skulle få 5,5 millioner mindre til planlegging, og at ny barneavdeling i Ålesund måtte kutte planleggingskostanden fra ti til fem millioner. St. Olavs Hospital skulle på sin side selge eiendom for omlag 100 millioner. I tillegg foreslo administrasjonen i Helse Midt-Norge at dersom salg av eiendom ved St. Olavs ikke gir tilstrekkelig penger i kassa i løpet av året, så kan inntektene av salg i de øvrige foretakene tilføres byggefase to av Nye St. Olavs Hospital - og tilbakeføres igjen senere.

Mus til elefanter

Men så sa styreleder Kolbjørn Almlid og resten av styret stopp:

- Nå har tida kommet til å sette ned foten for å få en samlet helseregion. Vi kan ikke fortsette å sette foretakene opp mot hverandre på denne måten. Jeg frykter at dette vedtaket vil splitte foretakene ytterligere - dette ville de ikke forstå, sa Kolbjørn Almlid, og la til:

- Å trekke noen få millioner til St. Olavs, som til sammen har 12 milliarder å bygge for, fra ett annet foretak, er spesielt. Og jeg er bekymret for hvilke signaler det gir. Da turnerer vi elefanter med små mus, og jeg tror ikke det er rett, sa Almlid.

Billig solidaritet

Dermed stemte et enstemmig styre for å utsette saken til styremøtet i mai, da langtidsbudsjettet også skal behandles. I tillegg la styret klare føringer til administrasjonen: De manglende 140 millionene skal hovedsaklig dekkes inn i St. Olavs egne budsjetter. Forprosjektet i Molde skal fortsette uten stans. Og planleggingen av ny barneavdeling i Ålesund skal gå som forutsatt.

Etter vedtaket, var det en lettet styreleder som nå håper at den spente situasjonen mellom sykehusene på Mørekysten og storebroren på Øya i Trondheim blir noe lettere.

- Men det er ikke de store summene det er snakk om her?

- Nei, her unngikk vi en splittelse på små summer. Tida var inne for å vise solidaritet og vise at vi også tar andres utfordringer på alvor. Og det fikk vi gjort for en billig penge, konstaterte Kolbjørn Almlid fornøyd.

Adm.dir Johan Arnt Vatnan i Helsebygg må dermed gå gjennom likviditeten sin på nytt:

- Vi trenger større likviditet i 2008 for å følge våre planer. Vi trenger 225 millioner mer enn vi fikk i desember. Vi har sagt at vi tar 85 millioner selv, og må altså ha 140 millioner til. Så får vi se hva som skjer på neste styremøte, jeg ønsker ikke å spå noe om det, sa Vatnan etter vedtaket.

foto
Kolbjørn Almlid truer med å trekke seg. Foto: Borgen, Ørn E.