På vegne av Sportradar mottok Lars Jølsum og Pablo Jensen prisen på 50 000 kroner som bevis på at Trondheim-bedriften er vinnere av Årets bedrift 2017.

Prisen ble delt ut på næringslivsarrangementet Manifestasjon.

Grunnlagt i 2000

Årets vinner, Sportradar, startet som trønderske Market Monitor AS grunnlagt i 2000 av Petter Fornæss og Tore Steinkjer. Selskapet har mer enn 30 kontorer i 24 land rundt om i verden. I Trondheim holder bedriften til i Adressa-huset.

Selskapet leverte verktøy til spillbransjen basert på teknologi utviklet som en del av en masteroppgave ved NTNU. Videre ble Sportradar AG grunnlagt i 2007 av Petter Fornæss, Ivar Arnesen og Carsten Koerl. Dette selskapet overtok eierskapet av Market Monitor AS og andre selskap som de samarbeidet med. Market Monitor ble så omdøpt til Sportradar AS.

Analyserer sportsdata

I Norge var omsetningen i 2016 på 105 millioner kroner, en dobling siden 2013. Også resultatet er doblet i samme periode og endte på 10,8 millioner kroner i 2016. Selskapet i Trondheim har i dag 130 ansatte – de aller fleste teknologer – med en gjennomsnittsalder på 31 år.

Gir penger til Barnas Stasjon

Ifølge juryen er kriteriene for prisen blant annet at bedriften kan vise til resultater og soliditet gjennom mange år. At de har evne til å skape arbeidsplasser, og at de er en viktig brikke i utviklingen av regionen og byen

Det er Nordea i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen som står bak prisen, som foruten pengene er et kunstverk og en plakett. Prispengene gis videre til et godt formål, og Sportradar valgte Barnas Stasjon.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter