Nav sendte 6000 trøndere en sms. Nå har 408 av dem fått hjelp

foto