Nytt kjøremønster på E6 mellom Klett og Tiller

foto