Trondheim utreder å bli samisk språk-kommune: - Vil berike hele regionen