Flere store navn til NTNUs nye vitenskapsfestival

foto