Spyttet på vekter etter å ha utløst brannalarm slik at hotell måtte evakueres