Utbygger rev de gamle bygningene – nå skal klagen på riving behandles

foto