- Vi opplevde at vi fikk dårlig trykk på vannet og at det ble misfarget, sier kommunikasjonsrådgiver Christina Yvonne Olsen ved St. Olavs Hospital.

Sykehuset har hatt trøbbel med vannet siden klokken 12.00 mandag.

Gjennomfører akutte operasjoner

- Dette medførte stans i alle operasjoner fordi vi kunne gått tom for sterilt gods. Vi la ut melding til alle ansatte om å begrense bruken av vann, sier Olsen.

Alle planlagte operasjoner på sykehuset er stanset. Sykehuset opplyser at de likevel er i stand til å gjennomføre akutte operasjoner.

Like før klokken 15.00 opplyser Olsen at vanntrykket er normalt igjen ved sykehuset.

- Filtre tettet seg

Trond Ellefsen, driftsleder i Trondheim bydrift, opplyser at St. Olavs hospital og resten av Øya vanligvis får vannforsyning fra Kuhaugen i Trondheim. I forbindelse med at det nå pågår arbeid i Asbjørnsens gate i Trondheim, hvor det blant annet skal legges nye rør, er vannstrømmen til Øya snudd - slik at vannet kommer fra Byåsen-siden.

- Når vi snur vannforsyninger på denne måten, har det en tendens til å løsne partikler. Sykehuset har to vanninntak med filter på. Partikler har nå satt seg i disse filtrene, som har tettet seg. Derfor har de fått problemer med vanntrykket internt, sier Ellefsen.

Starter spyling

Når Adressevisen snakker med Ellefsen like før klokken 14.30 har han fått beskjed om at vanntrykket ved St. Olavs hospital er normalt igjen, men at de fortsatt sliter med misfarget vann. For å rette opp i dette, lar de nå vannet renne på sykehuset.

Trondheim bydrift setter nå i gang spyling av ledningsnettet, for å få bort det misfargede vannet, som også kan oppleves av andre beboere på Øya. Spylingen blir trolig stående på til i morgen.

- Når vi snur vannstrømmen og det blir mer hastighet på ledningsnettet, da kan det løsne ting. Det er uheldig at slikt skjer, men det er altså ikke noe brudd som er årsaken til problemene ved sykehuset, sier Ellefsen.