NTNU stilte med «førsterekka» da Brussel-kontoret ble åpnet i dag.

NTNU-rektor Gunnar Bovim og nobelprisvinner Edvard Moser var til stede, mens Sintef stilte med konsernsjef Unni Steinsmo og påtroppende konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Edvard Moser holdt hovedinnlegget og snakket om betydningen av internasjonalt samarbeid for å oppnå topp forskning. Moser fokuserte spesielt på EUs rammeprogram, Horizon 2020.

Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet, som selv har en fortid både fra NTNU og Sintef, representerte regjeringen sammen med statsråd Vidar Helgesen. I sin hilsen satte Haugstad Brussel-kontoret i sammenheng med det han kalte regjeringens ambisiøse mål for sin EU-strategi. EU-Kommisjonen var representert på åpningen med Giulia Del Brenna, nestleder i kabinettet.

I EU handler forskning om store penger. EU finansierer programmet Horizon 2020 for forskning og innovasjon med 80 milliarder euro i perioden 2014-2020. I tillegg kommer private penger.

Samarbeid på tvers

I morgen skal delegasjonen fra Trondheim delta på et seminar om samarbeid mellom akademia og industrien innenfor Horizon 2020. Ønsket er å finne frem til nye samarbeidsmodeller som styrker samarbeidet mellom universiteter, forskningsinstitutter og industrien. Fire arbeidsgrupper med tema hav, energi, bærekraft og helse skal diskutere nye modeller.

Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havromsvitenskap- og teknologi og president Inge Gran i Sintef Energiforskning er deltakere i det faglige panelet.

Universitetet i Bergen er sammen med NTNU og Sintef om Brussel-kontoret.