Trondheim Viltråd er en sammenslutning av alle grunneierlagene i Trondheim. Viltrådet forvalter storviltstammene på vegne av grunneierne, og fastsetter mål og rammer for jakta.

- Viltrådet avstemmer sine mål og beslutninger med miljøenheten i kommunen, slik at vi opererer innenfor vedtatte politiske mål for viltforvaltningen i Trondheim, sier leder av Trondheim Viltråd Ole Lauglo.

Økende elgstamme

Elgstammen er økende igjen, etter at stammen ble redusert for noen år siden.

Les også: Her kan du se hvor elgen skytes

- Vi har derfor som mål å felle flere dyr i år enn de foregående par årene. På denne måten vil vi unngå at elgen blir et problem i bebyggelsen og for trafikken. Vi regner med å ta ut cirka 130 elg i jakta denne høsten, sier Lauglo.

Les også: Kommentar: Nå skal elgen dø

Det jaktes i hele Trondheim kommune, med unntak av den kommunalt eide Trondheim Bymark.

- Trondheim Bymark utgjør bare en liten del av markaområdene som i dagligtale ofte (og noe feilaktig) omtales som «Bymarka». Grensene for kommunens eiendom på Byneshalvøya går fra Lian/Vådan og forbi Stykket til Skjelbreia. Derfra videre opp fra Grønlia, forbi Vintervatnet, over toppen på Gråkallen, over Herbernheia og ned til Folafoten. Den kommunalt eide bymarkseiendommen utgjør altså bare om lag en fjerdepart av markaområdene på Byneshalvøya. På resten av Byneshalvøya jaktes det, sier Lauglo.

På østsida av byen jaktes det i hele Strindamarka og rundt Jonsvatnet.

Les også: Jakt også i Bymarka og Leinstrandmarka i Trondheim

Starter 25. september

Det jaktes både småvilt og storvilt. Elgjakta er den desidert viktigste og mest omfattende jakta for grunneierne. Fra og med i år er jakttida for elg utvidet til å strekke seg fra 25. september til lille julaften.

Les også: Må overvåke dødelig sykdom i mange år

- Her i Trondheim kommer vi til å jakte intensivt den første delen av jakta, og satser på å være stort sett ferdige rundt midten av november. Jegerne tar selvfølgelig hensyn til turfolk. Vi unngår å jakte rundt populære turmål og i de mest populære områdene for bærplukking, særlig i helgene. Av og til kan det likevel være situasjoner hvor vi må jakte nær folk og bebyggelse for å ta ut dyr som er til sjenanse. Og det hender seg vi må frakte jegere og felte dyr på veier som turfolket bruker. Vi ber om forståelse for dette, og understreker at all jakt foregår på en måte som gjør at andre brukere av marka kan føle seg helt trygge, sier Lauglo.

Han ønsker turfolket velkommen til å bruke marka på vanlig måte gjennom hele jakttida. Enkle informasjonsplakater vil bli slått opp på de mest brukte parkeringsplassene.

Har du et bilde fra jakta eller en historie du vil dele med våre lesere? Send bilde og tekst til webred@adresseavisen.no