Adresseavisen har i flere artikler satt søkelys på dårlige og hullete veger i Trøndelag. Så langt har leserne sendt inn over 800 meldinger om dårlige veier i Midt-Norge i Adresseavisens interaktive kart. Flere bilister forteller at de har fått kostbare skader på bilene sine som følge av dårlige veier.

- Man kan få erstatning

Advokat i Norges Automobilforbund, Jens Christian Riege, sier de får inn en del henvendelser i forbindelse med at biler blir skadet på dårlige veier. Han mener det i noen tilfeller er mulig å få erstatning for slike skader.

- Man kan få erstatning på skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav. Det at det er et hull eller en skade i en vei er ikke i seg selv grunn til å få erstatning, det må foreligge uaktsomhet eller klanderverdige forhold hos veimyndighetene, sier Riege.

Ifølge NAF-advokaten skal det en del til å nå frem med erstatningskrav. Men han mener man ha en god sak dersom bilen blir skadet på et hull i vegbanen som vegmyndighetene har kjent til over lengre tid uten å gjøre noe, og særlig hvis det er snakk om en veg med mye trafikk.

- Spørsmålet er om veimyndighetene tidligere har blitt varslet om skaden i veien, om de har hatt mulighet til å gjøre noe med den, og om de burde ha utbedret skaden eller satt opp skilt. Er det snakk om en stor skade på motorvegen mellom Trondheim og Værnes må vegmyndighetene gjøre noe med det raskt, er det snakk om skade på en mindre veg kan det ta lengre tid, sier Riege.

SE OGSÅ: Ådne ødela bildekket på hullete veg - kommunen nekter å betale for skadene

Slik søker du erstatning

Skal man søke erstatning er det viktig å sikre dokumentasjon på skaden, fremholder NAF-advokaten.

- Stopp og ta bilde av hullet og av skaden på bilen. Alle har jo kamera med seg i dag, og av bildene vil det fremgå når de er tatt, sier Riege.

- Hvordan bør man gå frem for å kreve erstatning?

- Man bør sende et varsel eller et krav til vegmyndigheten så fort man kan, og si at man vil ha erstatning.Det enkleste er å sende en mail til Statens vegvesen, sier Riege.

Selv om det kan være vanskelig å nå frem med et erstatningskrav råder NAF folk til å melde ifra til vegmyndighetene om skader.  Dette for at myndighetene skal bli oppmerksomme på skaden i vegen.