- Vi opplevde en oppsving 2. påskedag. Da kom det inn en del pasienter med ferske bruddskader, sier Ragnhild Skorstad, seksjonsleder ved skade, traume og ortopedisk poliklinikk og plastikk ved St. Olavs Hospital.

Fra skjærtorsdag og ut påsken ble rundt 100 personer sendt videre til skaden. Avdelingen hadde bemannet opp til påske, og hatt fokus på ta unna kontrollene før ferien startet.

- Fall i skibakken er årsak

- Det er alltid travelt den siste helligdagen, men det pleier som regel å være flere som har avventet å oppsøke lege. I går var det mange ferske skader, så det har vært full aktivitet her.

- Fall i skibakken er en typisk årsak, og skirelaterte skader utgjør størstedelen, sier seksjonsleder Ragnhild Skorstad ved ortopedisk poliklinikk.

Tidligere i den stille uke, fra mandag til onsdag, oppsøkte 60 personer skaden. De fleste som kom inn hadde bruddskader eller feilstillinger.

- Fall i skibakken er en typisk årsak, og skirelaterte skader utgjør størstedelen. Brudd i håndledd er vanligst, siden vi tar for oss når vi faller, sier Skorstad.

400 telefoner på ett døgn

Også legevakta hadde bemannet opp i forbindelse med påska. Vanligvis sitter det tre til fire sykepleiere klare ved telefonene.

I forrige uke var antallet oppe i fem personer på enkelte vakter. Via kommunens nettsider ble folk oppfordret til å oppsøke fastlegene sine før røddagene. Der ble de også bedt om heller å ringe enn å dukke opp hos legevakta.

Enhetsleder Gustav Østerberg Øverli sier at legevakta har hatt stort fokus på bemanning av telefontjenesten de siste årene.

- Det har vært stor pågang på telefon, så der har vi hatt større bemanning enn det noen ganger har vært før, sier enhetsleder Gustav Østerberg Øverli.

På det meste fikk legevakta 400 oppringninger i døgnet. Sammenlignet med uka før påske, har det vært en økning på om lag 30 prosent.

- Det er krevende og vanskelig å sitte med telefonen, hvor man raskt må fatte en beslutning med tanke på hastegrad. I snitt tar det to år fra man begynner å jobbe som sykepleier hos oss til man har den kompetansen.

Kortere ventetid

Høsten 2015 gikk legevakta ut og sa at alle som trenger legehjelp skal ringe først og få et oppmøtetidspunkt. Unntaket er situasjoner hvor det er behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakta har det siste året lokket med høyere lønn til ansatte med høy kompetanse, og mange sykepleiere er rekruttert til den kommunale enheten.

I dag har 35 av de 70 sykepleierne kompetansen som kreves for å betjene legevakttelefonen. Så langt har arbeidet båret frukter: I løpet av fjoråret gikk ventetiden på telefonen ned, i tillegg til at 10 prosent færre oppsøkte legevakta.

- I 2015 fikk vi også nye lokaler med flere telefonplasser og et datasystem som kan sette oppmøtetidspunkt. Vi ble overrasket over at så mange ringte, og da hang man ikke etter med tanke på bemanning, sier Øverli.

- Vi har hatt stort fokus på bemanning siden da, og vi har brukt mye penger på å øke bemanningen, lære opp folk samt gi ekstra lønn og frikjøpe ansatte med bindingstid fra andre steder, sier Øverli.

Trondheim interkommunale legevakt har drøyt 100 fast ansatte som skal betjene et område med 250 000 innbyggere.

I tillegg deltar nesten 200 fastleger i legevaktordningen.