Sykkelandelen på stedet hvil - like lav som i 2014