Mora deres døde etter sykehusfeil. Nå blir det undersøkt om dødsfallet skyldes Helseplattformen