Mood er ikke overrasket over at Russland bruker det planlagte amerikanske nærværet i Norge for hva det er verdt i sine utspill. Samtidig viser han til at amerikanerne nå kommer fordi Norge lenge har signalisert at det er ønskelig med mer alliert nærvær.

- De stiller fordi vi ber om det, og de er foroverlente fordi vi har ønsket det, sier Mood.

Han synes likevel timingen for den nye rotasjonsbaserte styrken er dårlig, på grunn av det spente klimaet mellom Nato-landene og Russland. Mood sier han tror det er tilfeldig at det skjer akkurat nå, og ikke at det er et uttrykk for en opptrapping av amerikansk beredskap i Europa.

- Oppsiktsvekkende bra

Sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen deltok Mood tirsdag kveld i et debattmøte arrangert av Trøndelag forsvarsforening. Tema var Langtidsplanen for forsvaret.

- Langtidsplanen er oppsiktsvekkende bra. Når det er satt av 165 milliarder kroner for å håndtere utfordringene så er det faktisk interessant å diskutere en langtidsplan, fastslo Sverre Diesen fra scenen tirsdag, og fikk støtte for dette fra de to andre. Samtidig understreker alle tre at det er store utfordringer. Blant annet når det gjelder hva som er mulig innenfor de økonomiske rammene. Alle tre trekker frem Heimevernet som særs viktig for landforsvaret. Fordi lokalkunnskap kan være med på å gi et overtak, spesielt siden Hæren nå er så liten at den ifølge Mood er under «kritisk masse».

- Behovet for å kunne respondere raskt i hele Norge, med basis i lokalkunnskap gjør HV meget viktig i en fremtidsrettet landmakt. Viktigere enn en klassisk Hær. Norges samfunnssikkerhet og beredskap har kritiske svakheter og Norge må kunne håndtere et hybridscenario på egen hånd, da blir HV helt sentralt, sier Mood.

Dårlig håndtert

Både Mood og Børresen brukte anledningen til å si at de ser amerikanske tilstedeværelse på Værnes som uproblematisk, men dårlig politisk håndtert. Blant annet fordi regjeringen med sin handlemåte signaliserer tydelig at dette er noe ut over det normale.

- Dette kunne vært anrettet på en slik måte at det ikke var problematisk, sier Mood.

Han viser til at Norsk sikkerhetspolitikk overfor Russland handler om styrke, fasthet, forutsigbarhet og dialog. Styrke handler om å demonstrere hva Norge sammen med allierte kan gjøre, fasthet om å gjøre hva man vil på eget territorium, mens dialogen mellom Norge og Russland i nord fortsatt fungerer.

Militært pinnsvin

- Det er ikke nytt at det er allierte styrker i Norge, og Russland ser ikke 300 amerikanske soldater som en trussel, men timingen kunne vært bedre, med tanke på det klimaet som er nå, sier Mood.

- Fundamentet for norsk basepolitikk er blitt borte. Vi trenger en så sterk landmakt at vi kan forsvare oss. Det har vi ikke, så derfor er vi avhengig av andre, sier Mood.

På spørsmålet om det er viktig i det hele tatt kan avskrekke Russland, snakket Mood om muligheten for å være «et militært pinnsvin», som viser at det vil gjøre vondt å bruke makt mot Norge.