Fylkespartiene både i Nord- og Sør-Trøndelag varslet tirsdag at de ønsket å utsette valget av nytt styre i det sammenslåtte Trøndelag Ap. Dette skulle egentlig skje på et felles fylkesårsmøte til helgen.

Tidligere på dagen hadde nestlederkandidat Anne Marit Mevassvik og flere andre nordtrønderske politikere varslet at de ikke ville lede Trøndelag Ap sammen med Olsø.

- Stiller ikke til valg

Utsettelsen betyr at fylkespartiene i stedet skal velge hver sin ledelse.

Rune Olsø skriver i en pressemelding, på sin Facebook-side tirsdag kveld, at han nå trekker seg som lederkandidat i Sør-Trøndelag Arbeiderparti:

«Den 6.mars fattet Sør-Trøndelag Ap et enstemmig styrevedtak om utsettelse av valg av fellesstyre, fordi det allerede den gang ble varslet at det ikke var samling rundt omforente forslag. I dag har vi i Sør-Trøndelag Ap derfor varslet at man må vente med sammenslåingen av Aps fylkeslag til 2018.

Samtidig har Adressa det siste året gjennomført en serie angrep på min integritet. Avisen har mot bedre vitende rapportert en rekke feil, og utelatt elementer som støtter min fremstilling. Dette har skapt et grovt uriktig bilde av min person, og av min håndtering av rollen som politiker og ansatt i næringslivet. Mange kan tro at der det er røyk må det være ild. Men sannheten er at jeg har fulgt reglene og at det ikke finnes grunnlag for Adressas usanne insinuasjoner.

Den brede støtten jeg har fått fra kommunepartiene og fra et samlet AUF i Trøndelag varmer derfor, og jeg er takknemlig over å ha et flertall i ryggen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier.

Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien.»

Olsø har siden i fjor vært leder i fylkespartiet.

- Knapt med tid

Kirsti Leirtrø ledet valgkomiteen som fremmet et forslag til ny ledelse i Trøndelag Ap med Rune Olsø på topp, og uttaler seg også på vegne av partiets valgkomité i Sør-Trøndelag.

Hun sier at valgkomiteen i sørfylket tar Olsøs avgjørelse til etterretning, og at de nå må legge en ny kabal før fylkesårsmøtet.

Samtidig tror hun ikke det blir aktuelt å prøve å komme frem til et nytt felles forslag for begge fylkene.

- Nei, nå har begge styrene uttalt at de ønsker å utsette valget av felles ledelse, og der er det knapt med tid, sier Leirtrø.

Hun sier samtidig at det er opp til styrene i de to fylkespartiene å avgjøre om det likevel skal velges en felles ledelse.

- Jeg ser ikke det som hensiktsmessig, men det må de to styrene uttale seg om, sier Leirtrø.

- Veldig synd

Ståle Vaag, nestleder i Sør-Trøndelag Ap, avviser at det vil bli gjort et nytt forsøk på å velge en felles ledelse for de to fylkespartiene til helgen.

Samtidig sier han det er veldig synd at Olsø trekker sitt kandidatur som leder for partiet i Sør-Trøndelag, og åpner for at partiet likevel vil ønske Olsø.

- Jeg synes det det er veldig synd at han har gitt valgkomiteen denne beskjeden, og jeg er ikke så sikker på at partiorganisasjonen ønsker at han skal trekke seg, sier Vaag.

- Det kan komme et ønske fra delegatene om at de fortsatt ønsker Rune, og at de håper han snur igjen, sier Vaag.

- Klok beslutning

Samtidig som Olsø sendte ut pressemeldingen tirsdag kveld, snakket Adresseavisen med fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) som uttalte at han håpet saken ville få en løsning før helga.

Om Olsøs valg om å trekke seg som lederkandidat, svarer Sandvik:

- Jeg synes det er en klok beslutning.

- Har du rådet Olsø til dette?

- Jeg vil ikke gå inn på hva jeg har gitt av råd, men jeg vil understreke at slike prosesser har godt av å bli løst ved at folk snakker med hverandre, og ikke om hverandre i media, sier Sandvik.