Lykke snakke om hemmelige avtaler mellom grunneiere og eiendomsutviklere, som gir økonomisk uttelling dersom areal omreguleres til utbygging.

- Jeg tenker selvsagt på Være-saken, mens når det gjelder Overvik-saken og andre så vet vi jo ikke noe om hvilke avtaler som ligger bak. Det får vi ikke innsyn i, sier Lykke.

Fem millioner kroner

Han bruker også eksempel fra Rogaland der bønder skal ha fått utbetalt så mye som 500 000 kroner årlig i ti år, før selve området blir tatt i bruk.

Krf-politikeren ser dette som et stort problem i mange saker der kommunen får henvendelser fra grunneiere eller andre om å tillate utbygging. Lykke sier det trolig ville blitt stilt andre og langt flere kontrollspørsmål dersom hemmelige opsjonsavtaler var kjent.

Opptatt av matsikkerhet

Lykke var førstemann på talerstolen da debatten startet under landsmøtet torsdag. Der snakket han om utfordringene i jordbruket og presset på matjorda i sentrale områder. I innlegget viste Lykke til at bare tre prosent av landet er dyrkajord, og sier det kan føre til at mange undervurderer framtidig matvaresikkerhet.

KrFs Geirmund Lykke bruker Være-saken og Overvik som eksempler, når han på KRF-landsmøtet tar opp oppsjonsproblematikken.

- Vi må sikre økt norsk matproduksjon fra norske ressurser, for å øke selvforsyningsgraden og styrke beredskapen.

- Blant verstingene

- Mens distriktsbonden kjemper for produksjonsgrunnlaget, er bynære jordbruksarealer store potensielle pengebinger, hvis de tas ut av produksjon og blir utbyggingsområder. Trondheim er blitt blant verstingene, takket være en uhellig allianse av de fem største partiene, sier Geirmund Lykke.

Han viser til at 2000 dekar av den beste dyrkajorda i Trondheim ble tatt ut av arealplanen ved siste rullering for å bli tatt i bruk til boligformål. Ifølge Lykke er dette det dobbelte av faglige anbefalinger.

- Det kan nå bygges 80 000 nye boliger! Selv innsigelsen til Kommunaldepartementet var forgjeves, for heller ikke der er det vilje til å ta ansvarlige, men upopulære beslutninger.

Ønsker forbud

Han roser partiets representant i næringskomiteen, Line Henriette Hjemdal, for å ta tak i opsjonsproblematikken og jobbe for et forbud.

- Jeg håper vi kan få etablert forbud mot opsjonsavtaler, slik Landbruksdirektoratet har foreslått. Når bøndene slutter å være dyrkajordas beste forsvarer og heller ikke politikerne ivaretar samfunnets langsiktige behov, må vi ha nye verktøy i jordvernet, sier Lykke.