Vil motta 19 millioner kroner over fem år.

ERC Advanced Grant heter stipendene som det europeiske forskningsrådet deler ut til de aller beste forskerne, uavhengig av hvor de kommer fra. Ved NTNU er det bare May-Britt og Edvard Moser og Bernt-Erik Sæther ved Institutt for biologi som er tildelt dette stipendet. Edvard Moser er eneste nordmann som har fått det to ganger. Nå er professor Arne Brataas fra institutt for fysikk innlemmet i den eksklusive klubben.

Går i spinn

– Det er en veldig hyggelig anerkjennelse. Stipendet gjør det mulig å ta enda mer risiko innen temaer som er lite utforsket, men har stort potensiale, sier Brataas.

Hans felt er teoretisk fysikk. Helt siden doktorgraden har han forsket på spinntronikk. Det handler om at elektronene i atomet ikke står i ro, men tilsynelatende roterer eller spinner rundt sin egen akse. Enten med klokka, eller mot klokka. Spinntronikk er allerede i bruk i lesehodet til elektroniske lagringsmedier.

Fenomenet spinn blir sett på som svært interessant.

Lager nye egenskaper

– Vi ønsker å finne ut hvordan spinnet kan manipuleres og sendes inn i andre materialer. På den måten kan materialer få helt nye egenskaper og anvendelser. For eksempel kan en isolator, som altså ikke er en leder av elektrisk strøm, bli en leder for den indre rotasjonen av elektroner. Ved å unytte spinn kan energitapet bli mye mindre enn ellers i materialer, sier Arne Brataas.

NTNU bak

ERC- Advanced har egentlig ikke vært NTNUs sterke side siden ordningen kom i 2007. Mens NTNU-forskere mottok 4 stipender fra 2007 til 2014, fikk Universitetet i Oslo 12 og Universitetet i Bergen 7.

foto
Enere: Arne Brataas (t.v.) og Bernt-Erik Sæther har begge fått ERC-stipendet. Foto: Jens Søraa