foto
De gule prikkene viser hvor endringene i postnummerene skjer. Foto: Posten

- Vi må tilpasse oss at byen har vokst og modernisere postnummersystemet, sier regiondirektør Odd-Roger Tiller i Posten.

Det er første gang på 30 år at Posten gjør så store endringer med postnummerene i Trondheim. (Se hvilke postnummer endringene gjelder til høyre for artikkelen).

- Økt netthandel

Den forrige endringen innebar å gi alle kommunens husstander postnummer som begynner på 7000.

Siden den gang har befolkningstallet økt betraktelig, og veiutbygging har skapt nye strukturer for måten Posten henter og bringer på.

- Det sendes færre brev, men økt netthandel fører til at flere og flere pakker er i omløp. Det er viktig at vi fornyer oss, slik at vi kan sortere mer presist og sørge for at pakkene havner i riktig «post i butikk», sier Tiller.

5300 adresser berørt

Fra 1. oktober får noen husstander nye postnummer, mens andre må bytte postnummer til det naboen har.

- Omtrent 14 000 husstander i Trondheim får nye postnummer. Det utgjør 5300 adresser, omtrent 10 prosent av antall adresser i byen, sier Tiller.

Så å si alle bydeler i Trondheim vil bli berørt.

Endrer i oktober

Endringene trer i kraft 1. oktober, og man kan ikke bruke de nye postadressene før den dagen.

- Fra 1. oktober vil Posten sende en oppdatering til folkeregisteret og Brønnøysundregisteret om endringene. Private forbindelser og kontakter må man kontakte selv, sier Tiller.

I en overgangsperiode vil post med både gammelt og endret postnummer komme frem, men Tiller gjør oppmerksom på at post adressert til gammelt postnummer kan bli noe forsinket.

Nytt hentested for pakker

Regiondirektøren understreker hvor viktig det er å bruke korrekt postadresse.

- Det er like viktig som å slå riktig telefonnunmmer. Vi bruker mer og mer maskinell sortering av posten, så det er viktig at postadressen blir riktig, sier regiondirektøren.

Flere postnummer får også nytt hentested for pakker. (Se hvilke postnummer det gjelder til høyre for artikkelen).

Alle som blir berørt av endringene får beskjed fredag via en brosjyre som legges i postkassen.