Sørsudaneren (30) som er siktet for trippeldrapet 4. november i fjor, ble mandag ettermiddag kjørt til Bergen lufthavn Fleslands, skriver bt.no.

Der ble han tatt om bord på ett av Forsvarets Hercules-fly, og fløyet til Trondheim, hvor han ble lagt inn ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset for judisiell observasjon.

- Flyttingen er knyttet til den psykiatriske observasjonen av ham, sier regionlensmann Åge Løseth, som har ansvaret for etterforskningen av trippeldrapet.

Forsvaret tilbød hjelp

Han vil ikke si noe om sikkerhetsopplegget rundt flyttingen, utover at 30-åringen ble eskortert av politifolk.

- Vi måtte finne oss en måte å reise på. Da forsvaret sa seg villige til å hjelpe oss, valgte vi den løsningen. Vaktholdet var godt ivaretatt, sier Løseth.

Vurderingen om å få mannen flyttet skal ha blitt gjort av dem som er oppnevnt for å vurdere 30-åringens psykiske helse.

Var på Sandviken

Seksjonssjef ved Brøset, Jan Sigurd Tetlien, bekrefter at sørsudaneren skal gjennomgå judisiell observasjon hos dem.

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutte at en siktet kan innlegges til undersøkelse i psykiatrisk sykehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.

Etter drapene 4. november ble mannen fraktet til Haukeland sykehus for behandling, før han ble fraktet til Sandviken.

Der oppholdt han seg de drøye to månedene frem til mandag, da han ble innlagt på det psykiatriske sykehuset Brøset.