«Monas» medisinregning ble uvanlig stor. Det viste seg at noen hadde bestilt hundrevis av tabletter i hennes navn

foto