Har stjålet fra butikker og personer over hele byen: - Er for gammel til å drive med kriminalitet