Brannalarmene på utestedene fungerte ikke som de skulle