Vil frede minnested mot servering og «tivoli»

foto