Sa han fikk feil burger - skal ha truet ansatte på restauranten