Vil få egen habilitet vurdert hvis saken om boligstiftelse ender på hans bord