I år er det sjuende året på rad med den nye adventstradisjonen i Trondheim. – Det er stor interesse for adventslysene. Allerede i begynnelsen av november fikk jeg de første spørsmålene om det blir lystenning i år også, fortelle festningsforvalter Johnny Gylland.

De 3,25 meter høye lysene, som vises over store deler av byen, er etter hvert blitt et fast innslag og lyspunkt i førjulstiden.

Interessen for adventslysene gir seg ikke bare utslag i mange henvendelser før advent, men også i oppmøtet på hver enkelt lystenning. De siste årene har det som regel vært et tresifret antall til stede på de fire lystenningene. Rekorden for en enkelt søndag er 450 personer.

Utflyttet trondhjemmer bak tradisjonen

Det er en utflyttet trondhjemmer som står bak tradisjonen. I egenskap av leder for Gamle Bergen Interesselskap, tok Svein Nordahl Pedersen i 1998 initiativet til å sette opp fire elektriske adventslys på Bergenhus festning. Lysene ble senere flyttet til Fløyen hvor de søndag blir tent for 20. gang.

Høsten for seks år siden tok Pedersen kontakt med Forsvarsbygg, som har ansvaret for driften av Kristiansten festning, og lurte på om også Trondheim kunne tenke seg samme tradisjon som Bergen.

- Det er morsomt at det er blitt så stor interesse for lystenningen. Jeg synes det er fint at det er blitt innarbeidet som en fast tradisjon, sier Gylland, som selv pleier å være til stede på hver av de fire lystenningene.

Det siste lyset tennes en lørdag

I år er arrangøren tvunget til å «jukse» litt med den siste lystenningen.

- 4. søndag i advent faller i år på julaften. Vi pleier å slukke adventslysene når julen ringes inn klokken 17 på julaften. Skulle vi ha holdt fast ved at lystenningen bare skal skje på søndager, ville det siste lyset bare ha fått brenne i noen få timer, siden lystenningen skjer klokken 13.15.

Vi har derfor, akkurat slik det blir gjort i Bergen, flyttet lystenningen til lørdag for at det siste lysert skal få brenne ett døgn ekstra, forklarer Gylland.

Tenningen av adventslysene er et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Nidaros biskop ved Bakklandet sogn, Trondheim Kristne Råd og Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon.

Arrangementet er støttet økonomisk av Kirkevergen i Trondheim, Trondheim kommune, Forsvaret og lokale sponsorer.

Forsvaret har det praktiske ansvaret for julelysene og avviklingen av lystenningen de fire søndagene.

Fellessang, andakt og musikkinnslag

I forbindelse med lystenningen er det fellessang med advents- og julesalmer, en kort andakt og bønn for byen. Musikk- og korinnslag hører også med i programmet.

På 1. søndag i advent byr Forsvarsbygg på kaffe, saft og julekaker i Donjonen på Festningen og en gruppe musikere fra Luftforsvarets musikkorps spiller

Lystenningene i 2017

1. søndag i advent, 3. desember kl. 13.15:

Feltprest Frode Lagset

Aspirantkoret fra Nidarosdomens guttekor

2. søndag i advent, 10. desember kl. 13.15:

Pastor i Pinsemenigheten, Frank Erlandsen

Barnekor fra Singsaker skole

3. søndag i advent, 17. desember kl. 13.15:

Biskop Herborg Finnseth

Kor fra Strindheim menighet

Lille julaften, lørdag 23. desember kl. 13.15:

Pilegrimsprest Einar Vegge

Morten Skille, trombone

Festningsforvalter Johnny Gylland får spørsmål helt fra begynnelsne av november om det blir adventlys på Festningen. Foto: Christine Schefte
Det er den utflyttede trondhjemmeren Svein Nordahl Pedersen som står bak lystradisjonen på Festningen, som ellers finnes bare et annet sted i landet. I Bergen blir lysene søndag tent for 20. gang, i Trondheim for sjuende år på rad. Foto: Christine Schefte