Tanken med tidligstemming er at de som av en eller annen grunn ikke rekker verken forhåndsstemmingen eller valgdagen også skal få sjansen, sier Knut Ole Bleke i Trondheim kommunes valgstyre om tidligstemmingen.

Valgdagen for fylkesting- og kommunevalget er 14. september. Men allerede i dag kan du forhåndsstemme i alle landets kommuner. Fra og med onsdag 1. juli og til og med fredag 7. august avgi din stemme til høstens Fylkesting- og kommunevalg.

Tilbud med begrensninger

Tilbudet som nå kommer er med begrensinger. Før 10.august er det nemlig kun generelle stemmesedler uten listekandidater som er tilgjengelige.

Listene er ikke klare før den ordinære forhåndsstemmeperioden mandag 10. august til og med fredag 11. september, sier Bleke.

Husk legitimasjon

Tidligstemmingen foregår i Rådhuset onsdag 1. juli til og med fredag 7. august.

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort, er oppfordringen fra Trondheim kommune.