Det var i mars i år at en mann i 20-årene lånte bort bilen, selv om han ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett var klar over at kvinnen som fikk låne bilen var beruset og heller ikke hadde gyldig førerkort.

Kvinnen hadde ifølge dommen en promille på 1,5. Siktede ble overrasket over den høye promillen. Heller ikke politiet skal ha vurdert kvinnen som veldig beruset i forhold til hvordan hun fremstod.

I tilståelsen forklarte mannen at han prøvde å stanse kvinnen fra å kjøre bilen, men at hun da truet med å ta sitt eget liv. Retten anså dette som noe formildende. Det var imidlertid skjerpende at kjøringen endte i et trafikkuhell.

Mannen må nå belage seg på 24 måneder uten førerkort. Han må også betale 20 000 kroner i bot.

På toppen av dette ble mannen dømt til 21 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Mannen er tidligere ikke straffet. Han vedtok dommen på stedet.