Da skal den to kilometer lange gang- og sykkelveien på fylkesvei 707 Mortenstu - Stormyra stå ferdig.

Fredag var det anleggsstart.

- Det er skolevei med spredt bebyggelse. I dag finnes det ikke et eget tilbud for alle som går og sykler her, opplyser byggeleder Odd Nygård i Statens vegvesen.

LES HER: Slik skal sykkelbyen Trondheim bli bedre

Ny vannledning og holdeplasser

Den totale kosnadsrammen er på rundt 60 millioner kroner, inkludert planlegging.

- En stor del av jobben er utbedring av en ny vann- og avløpsledning langs hele strekningen, sier Nygård.

I tillegg skal holdeplasser, kryss og avkjørsler på strekningen utbedres.

Forlengesle av eksisterende sykkelvei

Den nye gang- og sykkelveien blir en forlengelse av dagens gang- og sykkelvei, fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu, en strekning på cirka 2 km.

Det er Anleggstjenester som skal utføre arbeidet.

- Vi kommer til å ha byggestopp i ukene 28, 29 og 30, opplyser Nygård.

Prosjektet er et trafikksikkerhetsprosjekt og en del av miljøpakken.