Brøt seg inn i bil - måtte ha hjelp fra politiet for å komme seg ut