Pasientfokus, samt å forene lokalsykehusets nærhet og storsykehusets mangfold er de viktigste årsakene til at tidligere adm. dir i Helse Midt-Norge, Paul Hellandsvik, tente på prosjektet Rit-Lækkert. Nå er det økonomien han er bekymret over.- St. Olavs utgjør halvparten av det somatiske sykehusarealet i Midt-Norge. Når dette sykehuset rives og erstattes av et nytt på samme tomta, og det forutsettes full drift og finansiering over ordinære driftsbudsjetter, har vi en særdeles krevende situasjon. Den som mener dette bare er et spørsmål om graden av økonomistyring gjør noen tusen hardt arbeidende ansatte urett, sier den tidligere adm. dir med klar adresse til Helsedepartementet.Han advarer også mot kritikken som er kommet: - Vi må skape interne arenaer som gir rom for kritikk, men jo mer vi fokuserer på feil ved utbyggingen i Trondheim i det offentlige rom - jo mer ved bærer vi ved til bålet i forhold til de som helt uten å kunne dokumentere det på en helhetlig måte, mener at alt vi har gjort er galt, advarer Hellandsvik - med noe mer uklar adresse. - Pasientfokus er jo bra. Men var det et driftsfokus i planleggingen?- Jeg mener det. Hovedproblemet i helsevesenet har i stor grad vært manglende styring og ledelse og sentermodellen gir muligheter for langt bedre ledelse enn andre modeller. Det er lettere å styre ett senter enn én stor enhet. Erfaringer fra blant annet Universitetssykehuset i København, viser dette.- Men nå blir sykehuset ingen rendyrket sentermodell - det blir jo en slags mellomløsning? - Nå er det slik, men hvis man skulle ønske å desentralisere mer i framtida, er det mulig. Selv har jeg på alle tidspunkt vært en tilhenger av sentermodellen og er det fortsatt. Hvis prosjektet hadde vakt 100 prosent oppslutning ville jeg blitt bekymret. Idéene bryter med gamle holdninger og representerer en ny tid - der pasientorganisasjonenes vurderinger er viktige.Hellandsvik sier at han kan lite om fasen før helsereformen når det gjelder kritikken om dårlig brukermedvirkning. - Men det er riktig at det var en uttalt konflikt mellom RiT og RiT 2000. Derfor sørget vi for at sykehuset selv skulle ha ansvaret for utviklingsenheten for utbyggingen da Helse Midt-Norge ble etablert.- Legene lurer på hvorfor man akkurat i Trondheim skal finne på nye måter å organisere fag og drift på - som har vist seg å fungere i årevis? - Jeg har jobbet med helseplanlegging lenge, og etter mitt syn er det nettopp slike ting man ikke må si. Vi må tørre å se framover. Det er vel neppe et fagområde hvor kunnskapsfronten er i så rask bevegelse som medisin og medisinsk teknologi.- Men har regionen nok innbyggere til at en sentermodell kan være rasjonell? - Nå er jo modellen modifisert. Og vi vet ennå ikke hvor mange som vil bruke St. Olavs i framtida. Men det er selvsagt riktig at en viss populasjon må til for å bryte ned et sykehus slik og det ble diskutert blant fagfolkene i juryen. Det er tross alt 2000 pasienter som kommer til St. Olavs hver virkedag.- Ville du bygd et annerledes sykehus? - Hvis jeg var kun opptatt av min egen bekvemmelighet - ja. Men dette sykehuset blir godt for framtida, for byen, for regionen og universitetet. Jeg tror fortsatt at denne kampen var rett å ta. Oppgaven var å lage et universitetssykehus for 640 000 mennesker som skulle være moderne i 2020.Jo mer jeg ser av hvordan det tenkes sykehus av denne type internasjonalt, dess mindre frykter jeg historiens dom. Dette står jeg for!

foto
Foto: KJELL A. OLSEN