Liv Anita Nygård har et godt øye for detaljer. Hun var ute og gikk tur på Flatåsen i Trondheim med samboeren da hun fikk øye på en sjukløver. Hun fant også en femkløver og flere firekløver.

Seksjonssjef ved Botanisk hage i Oslo, Axel Dalberg Poulsen, sier at et sjukløverfunn er enda mer sjelden enn Geir Oves femkløverfunn. Han slo odds på 1:20 000 da han fant en femkløver tidligere denne måneden.

Sjelden funn

- Femkløveren plukket jeg ikke. Den betyr ulykke. Man må finne en sekskløver for å oppheve ulykken femkløveren bringer, sier Nygård.

Hun håper at sjukløveren vil gi dobbel lykke. Selv om hun påpeker at det sikkert bare er en mutasjon.

Det finnes ikke mange dokumentasjoner av sjukløver, sier hun og forteller at hun har vært i kontakt med assisterende professor Mika Bendiksby ved NTNU, som ønsker at de skal dokumentere funnet, slik at funnet blir å finne på Vitenskapsmuseet.

Aldri sett lignende

Tidligere har Nygård funnet veldig mange muterte kløvre.

- En gang fant jeg til og med en nikløver. Men det er mange år siden, sier hun.

Vibekke Vange, daglig leder for NTNU Ringve botaniske hage, sier at det ikke er uvanlig at både hvitkløver og rødkløver opptrer med flere blader enn tre, det vil si fire eller flere.

- Jeg har lest at det har vært observert opptil ni blader, sier hun.

- Siden tre er det vanlige, så er alle antall over dette en vekstmodifikasjon. Dette at planter generelt opptrer med avvikende form eller antall i blad og blomsterdeler er ikke uvanlig, og det er selvfølgelig derfor det ikke er uvanlig å finne firkløver. Syvkløver er mer uvanlig, sier hun.

Forklaringen

Vange sier at det antakelig er slik at noen individer/planter har større sannsynlighet for å danne blader med ekstra antall, for man finner gjerne igjen firkløvere på samme sted år etter år, mens andre steder finner man ikke firkløver (eller andre flerbladete kløvere).

Det er også mulig at det er en arvelig komponent i dette. Det har foreksempel vist seg at noen frøblandinger har inneholdt høyere antall firkløvere enn andre.

Botanikeren viser til nettsiden «Spør en biolog», hvor hun sier kompetente personer har svart på spørsmål rundt kløvere.

- Som du ser på denne siden refereres det til mulige grunner for hvorfor femkløver og høyere tall skal bringe ulykke, sier hun.

Store norske leksikon skriver at i alle europeiske land regnes firkløver for å være lykkebringende, for eksempel i kjærlighet, spill og sport, krig og forretninger. Dette var en oppfatning som man hadde allerede i middelalderen.

Siden tre er det vanlige, så er alle antall over dette en vekstmodifikasjon. Foto: Privat