SVs kommunalråd Ottar Michelsen er sjokkert og truer med å bryte samarbeidet i trondheimspolitikken. Stridens kjerne handler om at Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen er medlem av Facebook-gruppen til Sian (Stopp islamiseringen av Norge). Nilsen selv avviser at dette er et problem.

- Jeg bare deler artikler jeg er enig i, jeg kan ikke tas til inntekt for det Sian står for. Det må være lov å være medlem av en åpen, lovlig og offentlig gruppe på Facebook. SV burde finne viktigere saker å engasjere seg i, sier Nilsen.

Mot Grunnloven

SVs gruppeleder, Ottar Michelsen, reagerer kraftig på Nilsens opptreden i Facebook-gruppa.

- Det er ikke selve innleggene han deler jeg reagerer på. Men vi kan ikke ha en leder i kulturkomiteen som deltar i en gruppe som har som holdning at islam i seg selv er et brudd på Grunnloven og som aktivt kjemper mot islam som religion.

Som leder i kulturkomiteen er det Svein Otto Nilsen som har ansvaret for kontakten med alle trossamfunn i denne byen.

- Når han er aktivt medlem av denne Facebook-gruppen så er han med på å opprettholde en samfunnsdebatt som bygger på disse holdningene. Trondheim er en inkluderende by, og vi kan ikke ha ledende politikere som er med i grupperinger som står for det stikk motsatte av det vi gjør i det politiske miljøet i Trondheim. Fortsetter han slik, kan han ikke lenger være leder i kulturkomiteen, sier Michelsen.

Uakseptabelt samarbeid

Michelsen og Trondheim SV samarbeider i dag med seks andre partier i Trondheim – deriblant Pensjonistpartiet (PP). Nå sier Michelsen at dette samarbeidet er truet dersom PP ikke tar avstand fra Nilsens operasjoner på Facebook.

- Jeg regner med at dette er noe Nilsen står for som privatperson, men det er umulig for oss å samarbeide med et parti dersom de ikke tar kraftig avstand fra dette. Ledelsen i Pensjonistpartiet må avklare om de kan akseptere at en av deres fremste politikere i Trondheim deltar i slike grupper og bidrar til at aktiviteten på denne gruppen opprettholdes. Selv om Nilsen, så langt jeg har funnet ut, ikke selv har gjort annet enn å dele artikler i gruppen, er det nok for oss bare at han deltar aktivt i en gruppe som står bak slike holdninger til islam, sier Michelsen.

Ekkokammer

SVs gruppeleder oppfatter Facebook-gruppen til Sian som et ekkokammer der meningsfeller møtes for å diskutere og fremme anti-islamske holdninger.

- Jeg har ikke funnet innlegg i denne gruppen som er direkte rasistiske. Men min reaksjon går på at det ikke er forenelig å være leder i kulturkomiteen og delta i et politisk samarbeid som fremmer toleranse og inkluderende holdninger til alle trossamfunn – også islam – samtidig som man deltar i en gruppe som kjemper mot dette. Dersom vi ikke får en klar bekreftelse fra Pensjonistpartiet i Trondheim om at de ikke aksepterer at ett av deres fremste medlemmer knyttes til Sians holdninger, så må vi foreta oss noe. Det er ikke akseptabelt at Nilsen leder kulturkomiteen så lenge han opererer i slike grupper der slike holdninger kommer til syne, sier Michelsen.

Lov å diskutere

Svein Otto Nilsen tar kritikken fra SV med stor ro. Han mener det er helt akseptabelt av han å være med i en slik gruppe, og mener han ikke har gjort noe som han kan klandres for.

- SV burde finne noe annet å engasjere seg i. Dette er uproblematisk. Jeg har aldri diskutert eller kommet med meninger i denne gruppen. Jeg har delt noen artikler som jeg er enig i. Det kan ikke tolkes som at jeg støtter Sian eller det de står for. Dette er en åpen og offentlig gruppe. De sakene jeg har delt har jeg også lagt ut på min egen Facebook-side, sier Nilsen.

Han aksepterer ikke kritikken fra SV om at han med dette medlemskapet kan tas til inntekt for Sians syn på at islam strider mot Grunnloven.

- Vi ønsker åpne samfunn og en åpen debatt. Jeg har ikke noe forhold til Sian, dette er en offentlig gruppe der folk diskuterer og deler artikler, sier Nilsen.

- Du er leder i kulturkomiteen, du føler ikke at deltakelse i en slik gruppe gjør det vanskelig å sikre en god dialog med trossamfunnene i Trondheim?

- Det gjør jeg ikke. Det er få her i byen som har et så godt til trossamfunnene som meg. SV har tydeligvis panikk for dårlige meningsmålinger i det siste. I stedet for å prøve å fokusere på viktige saker så angriper de meg. Jeg har ikke gjort annet enn å legge ut en artikkel der Vidar Kleppe ble intervjuet, jeg kan ikke se at det skal være saklig grunn til å halshogge meg på denne måten. Jeg har ingen planer om å melde meg ut av denne gruppa, sier Svein Otto Nilsen.

Da Adresseavisen tirsdag kveld sjekket Sians Facebook-gruppe, var ikke Svein Otto Nilsen lenger medlem av gruppen.

foto
Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen mener SVs angrep er usaklig og meningsløst. - Jeg har ikke gjort annet enn å dele noen artikler på Sians gruppe. SV burde funnet seg noe annet å angripe enn dette, sier Nilsen. Foto: Morten Antonsen
foto
Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen delte denne artikkelen på Sians Facebookgruppe 12. desember i år. Nå reagerer SV i Trondheim på at han er medlem i gruppen og at han poster artikler der. Foto: Faksimile fra Facebook