Ved NTNU på Kalvskinnet sitter 10-15 mentorer klare til å ta i mot mattespørsmål fra alle elever som trenger litt eller mye hjelp før eksamensdagen. De forventer stor pågang mellom kl 10 og 22 i de to dagene som gjenstår før eksamen på onsdag.

Ingen dumme spørsmål

- Det er ingen spørsmål som er for dumme og det er egentlig ikke noen typiske ting som går igjen heller. Enkelte elever trenger å lære seg gangetabellen, andre trenger hjelp til komplisert sinus-regning, sier Anne Agata Brajkovic (21).

Mentorene er engasjerte og dyktige realfags-studenter. Oppgaven deres denne uken er å gi konkrete råd og svare på alt det nervøse elever lurer på foran eksamen.

foto
Anne Agata Brajkovic (21), Sebastian Knoop (23) og Birk Engegård (24) tar matteoppgaver og usikre elever på strak arm. Foto: Håvard Jensen

Agata studerer fornybar energi på andreåret ved NTNU i Trondheim og har vært mentor hos Ent3r dette året. En gang i uka underviser hun faste elever som møter fysisk opp og jobber med matte, men like ofte er hun mentor i et digitalt klasserom.

FÅ HJELP HER: Digital eksamenshjelp for 10.klasse (ekstern lenke)

Veileder én til én

Ent3r er et studentdrevet program initiert og eid av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Den siste uken har studentene mobilisert eksamenshjelp. Det er gratis, har lav terskel og gir elevene muligheter til å jobbe en-til-en sammen med mentoren for å løse oppgaver.

- Veldig ofte jobber vi med tidligere eksamensoppgaver, noe som er nyttig i forberedelsene til eksamen. Da blir elevene kjent med formatet. Vi deler skjerm, slik at vi begge ser oppgaven eleven jobber med. Nederst er det videovindu og lyd, slik at vi kan kommunisere, sier Agata og viser hvordan hun fysisk skriver og forklarer på en pad ved siden av tastaturet.

Ved hjelp av den kan hun kan vise utregning og figurer eller andre ting eleven trenger tegnet og forklart på den delte skjermen.

Populært tilbud

- Det er skikkelig gøy å få folk til å forstå og gi dem en mulighet til å bygge videre på kunnskapen. Det er den beste deltidsjobben man kan ha, sier Agata. Hun er så glad i lærergjerningen at hun vurderer å ta praktisk-pedagogisk utdanning.

- Fordelen med at vi er studenter og unge er at vi har fersk mattekunnskap. Vi husker hvorfor ting er vanskelig og hvordan vi skal forklare så elevene forstår.

foto
- Jeg har opplevd en elev som visste at han ikke ville stå på eksamen løfte seg til å ha full kontroll og selvtillitt på én time. Det er jo fantastisk å hjelpe dem opp et nivå. Foto: Håvard Jensen

Noen elever lurer bare på hvordan det er å ta eksamen, andre lurer på hvordan det er å studere eller hvordan matten skal brukes i ulike fag. De er opptatt av konkret anvendelse av den kunnskapen de skal tilegne seg på skolen, sier mentorene, som gjerne forteller om sin studiehverdag og om hvordan de bruker realfag i studiene.

- Tilbudet er veldig populært, både hos elever og studenter. Sist hadde vi 300 søkere til 30 mentorstillinger, sier Karoline Nielsen som er nasjonal koordinator.

I basen på Kalvskinnet sitter studentene på hver sin laptop med headset. Det er god stemning og store smil, til tross for stor pågang. Hele 1300 elever har vært innom de digitale klasserommene etter at eksamenshjelpen åpnet.

foto
Saber Samee og Karoline Nielsen er koordinatorer for studentdrevne Ent3r realfagstrening. Foto: Håvard Jensen

Alle får hjelp

- Vi treffer både svake og sterke elever. Noen trenger to minutter for å komme videre i en oppgave, andre trenger mye mer tid eller er innom flere ganger, sier Sebastian Knoop (23) som tar eksamener i petroleumsfag samtidig.

- Det finnes ikke flaue spørsmål, men dersom eleven ikke tør stille dem, eller ikke har fått med seg nok til å se hvor de feilet, har vi teknikker for å finne ut av det.

Mentorene forsøker å gi elevene forståelse for matte ved å oppfordre dem til å lese godt og bryte ned oppgavene. Når eleven sliter, må mentorene finne ut hvordan de skal dra i de rette trådene for å finne en løsning. De må av og til lirke for å finne ut hva det er elevene ikke får til eller hvor det stopper.

foto
- Jeg hadde nylig en jente som lurte på hvordan hun skulle løse Rubix cube. Vi diskuterte litt og så delte jeg noen lenker, smiler Sebastian Knoop (23). Foto: Håvard Jensen

Her finner du snarveien

- Ofte gir vi dem mer selvtillitt. Det er veldig tilfredstillende å se at du klarer å lære dem noe. Når de knekker koder og skjønner at de kan, vet vi at vi gjør en forskjell, sier Agata.

For det er mange som kommer med bekymring og fortvilelse. De er nervøse og spente før eksamen.

- Vi må ta dem ned. De prøver ikke å lure deg på eksamen, de vil bare sjekke hva du kan. Jeg forteller dem gjerne at matteeksamen i tiende ikke er det livet står og faller på, sier Sebastian.

Mentorene råder elevene til å slappe av så godt de kan kvelden før og gir et lite tips som kan falle i god jord hos mange elever i youtube-generasjonen:

- Se gjerne videoer på nettsiden til Ent3r hvor mentorene viser hvordan oppgaver kan løses!

Hjelp gjennom hele året

Det finnes 230 studenter på landsbasis (60 av dem i Trondheim) som har mentoroppgaven som deltidsjobb. Over 3000 elever i tiendeklasse og på videregående skoler over hele landet får ukentlig hjelp til matematikken.

Ent3r tilbyr realfagstrening innen matematikk og fysikk på alle nivåer hver uke gjennom skoleåret. Tilbudet er åpent for alle elever i trondheimsområdet med hovedfokus på 10. trinn ungdomsskole og alle trinn innen videregående opplæring.

foto
Det finnes 230 studenter på landsbasis (60 av dem i Trondheim) som har mentoroppgaven som deltidsjobb. Foto: Håvard Jensen