foto
Konsulentene Grontmij/Carl Bro fastslår at kuttene vil bryte med grunnlaget for den integrerte universitetsklinikken. Foto: KJELL A. OLSEN

Dette er et resultat av gjennomgangen av økonomien i fase 2 som helseminister Sylvia Brustad forlangte tidligere i år.

Innsparingen vil ligge i å ikke bygge helsedelen av Kunnskapssenteret og heller ikke rehabilitere kreftbygget. Andre spareforslag er å ikke innrede fire operasjonsstuer.

Konsulentene Grontmij/Carl Bro fastslår imidlertid at det vil få driftsøkonomiske konsekvenser å foreta disse kuttene. Og at det vil bryte med grunnlaget for den integrerte universitetsklinikken.