Flere aktører er kritiske til kommunens foreslåtte «grønne strek», som blant annet skal verne dyrket mark mot boligutbygging. Byutvikling var tema i den fullsatte storsalen i rådhuset i Trondheim onsdag kveld, med rundt 70 fremmøte samt politikerne i byutviklingskomiteen.

Komiteen hadde kalt inn til høring for å få bedre innsikt i problemstillingene før de gjør seg opp sin mening om saken som snart skal behandles.

- Hvis vi hindrer byvekst i randsonen, kan vi få Oslo-tilstander i Trondheim. Det kan være gledelig for utbyggere med høyere boligpris, men det matcher ikke våre mål om leiligheter til folk flest, sa TOBBs adm.dir. Torbjørn Sotberg.

Han sier en grønn strek, slik det legges opp til nå, kan føre til «eksport av boligutbygging» til nabokommuner:

- Man kan spare et mål jord i Trondheim, men da vil man bruke et mål jord i Melhus, sa Sotberg etter spørsmål fra en av politikerne.

Han mener den grønne streken vil bety økte boligpriser på 5-10-15-års sikt.

- Valget står mellom høyere boligpris og jordvern, slo Sotberg fast.

Les kommentaren: Politisk kamp om grønne «flekker» (krever innlogging)

Fornøyde naturvernere

Naturvernforbundet i Trondheim var derimot blant de positive:

- Da jeg leste dette plandokumentet, ble jeg virkelig glad. Det er ikke bare en strek man trekker, men man ser sammenhengen mellom naturvern, jordbruk og næring, sa Steinar Nygaard til politikerne.

Mindre begeistret er Næringsforeningen i Trondheim:

- Det er stort engasjement rundt denne saken, men dessverre har det blitt litt for mye en debatt om jordvern. Politikerne må løfte blikket. Dette må ikke bli en debatt om vern versus utvikling, sa næringspolitisk leder Børge Beisvåg. Han snakket også på vegne av NHO.

Næringsforeningen har regnet på en del av bakgrunnsmaterialet til rådmannens grønne plan:

- Det står at vi per i dag har satt av nok næringsarealer for 25 år frem i tid. Men vi kommer frem til at 9 år er riktigere, sa Beisvåg.

Les mer om hva Næringsforeningen mener (krever innlogging).

LO vil utsette behandling

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, mener det blir feil å behandle «grønn strek» nå:

- Først må man blant annet drøfte og behandlet hvilken byvekstalternativer som finnes, altså i hvilke retninger byen skal vokse. Vi vil også trekke frem de velfungerende industriarealene vi har, for eksempel på Tunga og ikke minst Nyhavna. Det blir å gå baklengs inn i fremtiden hvis man trenger ut slike områder. Man må se alt dette i en større sammenheng, sier Denstad.

Les Adresseavisens leder: Ingen grunn til å utsette debatt om grønn strek

Inviterte flere aktører

Høringen ble holdt fordi bystyret snart skal behandle rullering av kommuneplanmelding om langsiktig byvekst og jordvern.

«Meldingen skal anskueliggjøre verdier knyttet til jordbruksproduksjon, og vise hvordan en grønn strek for bevaring av jordbruksareal kan gjøres bindende i kommende arealplaner. Meldingen skal også foreslå hvilke jordbruksområder som bør omfattes av en slik strek,» heter det i kommunens presentasjon.

I forkant av møtet ble det reist kritikk rundt at grunneiere og andre direkte berørte ikke var kalt inn. Komitéleder Ferhat Güven (Ap) sier at de etter hvert inviterte flere aktører enn det som opprinnelig var tenkt.

Disse fikk ordet under høringen onsdag: LO, Næringsforeningen i Trondheim (som også representerte NHO), Norges Bondelag, Naturvernforbundet, Idrettsrådet i Trondheim, Overvik Utbygging, Heimdal Eiendom og TOBB.

Byutviklingskomiteen skal avgi sin innstilling på et møte torsdag. Det er lagt opp til at Bystyret skal behandle planen mot slutten av måneden.

foto
Slik har rådmannen lagt opp den grønne streken som skal verne dyrket mark mot boligutbygging. Onsdag arrangerte politikerne høringsmøte om saken før den behandles i bystyret. Foto: Marit Bardal