Sturla Søpstad i NTL melder om skuffelse og utrygghet blant de ansatte. Foto: NTNU

Nedbemanning og omstillingstiltak er en het sak som NTNUs styre skal behandle tirsdag og onsdag.

- Våre medlemmer er bekymret for et dramatisk fall i kvaliteten på støttefunksjonene. Stress, sykmeldinger og tapt motivasjon gjør at alt går litt tregt nå, sier Øystein Risa, hovedtillitsvalgt for Tekna. Tekna organiserer 1200 ansatte ved NTNU, de fleste innenfor teknologiske fag.

- Støttefunksjonene er kritiske for de faglig ansattes arbeid. Svekkes kvaliteten, vil det gå direkte utover den faglige virksomheten, sier Risa.

- Forskningen utsatt

Kristian Steinnes, leder for Forskerforbundet ved NTNU, er mest bekymret for forskningen.

- Etter Kvalitetsreformen er de vitenskapelig ansatte pålagt flere og flere oppgaver. Vi frykter at nedbemanning i administrasjonen kan føre til at nye oppgaver skyves over på oss. I utgangspunktet skal vi bruke like mye tid på forskning som på undervisning. Men når vi pålegges nye oppgaver, er det ofte forskningen som lider, sier Steinnes.

110-120 stillinger skal bort

En avtale sikrer de ansatte mot oppsigelser på grunn av fusjonsprosessen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Argumentasjonen for å opprettholde bemanningen var at ledige ressurser skulle løfte kvaliteten på tjenestene. Men midt oppe i fusjonen dukket regjeringens krav om effektivisering og avbyråkratisering opp.

NTNU skal spare 110 millioner kroner, 80 millioner i 2017 og resten i 2018-2019. Kuttene skal skje i administrasjonen. NTNU legger opp til å redusere med 100-120 stillinger i 2017. Den nye bemanningsplanen kom 20. oktober, men fortsatt er det uklart for mange hva slags arbeidsoppgaver de vil få.

- Tøffe tak

- Stemningen er spent. Endringene er store og tempoet svært høyt. Det er tøffe tak, særlig ved en del enheter, sier Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) som organiserer de fleste administrativt og teknisk ansatte ved NTNU.

- Mange er glad i jobben og opplever det sårt å måtte gå over til andre oppgaver, og eventuelt måtte flytte. Vi har mange flinke folk og jeg frykter for at vi kan miste spisskompetanse. Folk er skuffet. Fusjonen skulle heve kvaliteten på tjenestene, men nå handler det om å klare å sikre normal drift. Tempoet med bemanningsplanen har gått utover forankringen, og da tar det lengre tid å få satt den ut i livet, sier Søpstad.

- Løses med naturlig avgang

NTNU-ledelsens utgangspunkt er å løse nedbemanningen gjennom naturlig avgang. Omkring 40 stillinger i administrasjonen er allerede holdt tilbake gjennom stillingsstopp. I tillegg er omkring 40 ansatte i administrasjonen 67 år eller mer. Ytterligere 70 personer er 65 og 66 år.

Søpstad sier imidlertid at det ikke er noe ønske i NTL om å fremskynde aldersgrensen på 70 år for å oppfylle effektiviseringskravet. Han påpeker at alderssammensetningen er ulik innenfor organisasjonen.

Kristian Steinnes i Forskerforbundet frykter kuttene vil ramme forskningen ved NTNU. Foto: Morten Antonsen