- Forskere som skal hevde seg i verdenstoppen trenger fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som er glad for at SFF-ordningen videreføres og gratulerer de tretten nye sentrene.

Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse. Det blir fire sentre i Oslo, tre i Bergen, fire i Trondheim, ett i Ås og ett i Tromsø, melder Forskningsrådet.

- Viktig for Trondheim

139 forskningsmiljøer søkte om å bli et SFF, men bare tretten slapp gjennom Forskningsrådets nåløye. Fra Trondheim var fire kandidater med i finalerunden, og alle fire har fått gjennomslag for sin søknad.

- Dette dokumenterer NTNUs fremragende fagmiljøer, og vil løfte disse spissene innen internasjonal forskning videre. Dette er også viktig for teknologi- og Kunnskapsbyen Trondheim, som allerede vokser kraftig mye takket være «hjernekraftverkene» som våre institusjoner innen høyere utdanning, teknologi og forskning representere, sier Fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Vitenskapelig kvalitet har vært hovedkriteriet for tildeling. I tillegg er det lagt vekt på forhold som merverdi ved å organisere forskningen i et senter, internasjonalt og nasjonalt samarbeid, kjønnsbalanse, etikk og miljøkonsekvenser.

Nye forskningseventyr

SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Ti år med SFF-satsing har endret det norske forskningslandskapet og gitt en betydelig kvalitetsheving.

- All erfaring tilsier at disse 13 nye sentrene vil levere forskning som vil sette varige spor i årene som kommer. Dette er allerede solide miljøer, som med denne langsiktige bevilgningen vil ha alle muligheter for å markere seg i den internasjonale forskningsfronten, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.