Det er vinterferie og strålende kaldt vintervær. Det er dermed mange som ønsker å gå på skøyter på et av alle vannene i Trondheim.

- Husk at all ferdsel på is skjer på eget ansvar, advarer Bård S. Solem i Blyberget frileik. Blyberget frileik legger til rette for skøyteaktivitet på Theisendammen og Baklidammen, men har også god kunnskap om andre vann.

- Akkurat nå er det snø på de aller fleste vannene, og da skal du være forsiktig og vite hva du gjør. Mange tror at snø på vannet betyr at det solid is under, men det behøver slett ikke å stemme, sier Solem som er ekstra forsiktig på vann han ikke ser.

Søk lokalkunnskap

- Det beste er å kjenne historikken til isen, du må vite hvor tykk den var før snøen kom. Hvis du ikke vet det bør du søke lokal kunnskap for å vurdere sikkerheten - slik det er vanlig ved ferdsel i fjellet og vurdering av snøskredfare. Alternativet er å vente til du kan se isen, for først da ser du om den er tykk eller tynn, om den har sprekker eller skader. Med snø på isen har du rett og slett ikke noe kart å lese, sier Solem.

foto
Solid is: Blyberget frileik kjørte opp en trase for skøytegåring på Theisendammen søndag. Her er det stålis og trygt å gå.

Det tryggeste, ifølge Solem, er å følge med isen hele tiden mens den legger seg. Da vet du hvor tykk den er på ulike steder og hvor du kan gå.

- Det er det samme som når du skal gå i fjellet i bratt terreng, da vet de fleste at de må ha god lokalkunnskap. Dessverre mangler ofte den samme respekten og søken etter kunnskap når det kommer til is på naturvann, sier Solem. Han er likevel opptatt av at folk ikke skal bli for engstelige.

Ta alle med ispigger

- Nei, folk må ikke bli redde heller, for å gå på skøyter på et isvann kan gi fantastiske naturopplevelser. Men du må vite hva du gjør, og vet du det ikke selv så må du spørre dem som vet, og du må ha med sikkerhetsutstyr, sier Solem. Ispigger er et minimum.

- Du må ha ispigger rundt halsen og også aller helst en kasteline. Vi anbefaler også en sekk med oppdrift og tørre klær, og selv har jeg også med en isstav. dette er en kraftig skistav som jeg kan sjekke istykkelsen med, sier Solem.

Helst 15 cm stålis

For dem som vil på is, har Blyberget frileik kjørt opp trase på Theisendammen og Baklidammen. Holder du deg i traseen så er det trygt her.

- Her har vi målt tykkelsen gjennom vinteren og tatt stikkprøver for å ha mest mulig kontroll. Vi forsøker å legge ut statusrapporter på vår Facebookside «Blyberget Frileik», der kan man se om isen er preparert eller nedsnødd. Og for ordens skyld har vi flere målinger som viser en stålistykkelse på 20 cm nederst og 20 cm snøis på toppen. Ifølge tabeller skal dette tåle biler på fire tonn. All ferdsel på naturis foregår på eget ansvar, men i tråd med sikkerhetsrutiner ved tilsvarende anlegg setter vi et minimumskrav til 15 cm stålis før vi tilrettelegger for aktivitet. NVE anbefaler minimum ti cm for skøyteaktivitet, men i praksis vil fem centimeter stålis bære en person, sier Solem.