Det betyr forskningsinnsats på over 1,5 milliarder i løpet av åtte år.

NTNU får fem senter, Sintef tre. Senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI) er den største sentersatsingen til Norges forskningsråd. Hvert år øser Forskningsrådet ut over 200 millioner kroner til SFI'ene. Etter åtte år fases nå sentrene fra første runde av SFI'e ut og 17 nye skal etableres. De vil få omkring 12 millioner årlig i åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg skal forskningsinstitusjonene og næringslivspartnere skyte inn like mye.

Mer nyskaping

SFI-ordningen er laget for å styrke norsk nyskaping. Det satses på langsiktig forskning i tett samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og bedrifter som er engasjert innenfor forskning og utvikling. Hensikten er å løfte norsk kompetanse til et høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for nyskaping og verdiskaping.

Dette er sentrene:

Senter for innovative ultralydløsinger i helsevesenet, i maritim sektor og i olje og gassindustrien. Vert: NTNU, senterleder Asta Håberg.

Senter for avanserte strukturanalyser. Vert: NTNU, senterleder Magnus Langseth.

Undervanns produksjon og prosesser. Vert: NTNU, senterleder senterleder Sigurd Skogestad.

Industriell katalysevitenskap og innovasjon for prosessindustrien. Vert: NTNU, senterleder Hilde Johnsen Venvik.

Senter for metallproduksjon. Vert: NTNU, senterleder Aud Nina Wærnes.

Senter for energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor. Vert: Marintek, senterleder Per Magne Eidang.

Akvakulturoperasjoner på utsatte steder. Vert: Sintef Fiskeri og havbruk, senterleder Hans Vanhauwaert Bjelland.

Klimatilpasning av hus og infrastruktur. Vert: Sintef, senterleder Berit Time.