I dag er det lite som minner om park på stedet. En hektisk byggetomt inneklemt ved en travel ferdselsåre, like ved det nye Adressahuset. Noen flekker jord og gress og et par trær som står igjen, er det eneste.

Her skal Verftsparken stå klar før sommeren.

- Hva den skal inneholde ble klart i fjor høst. Det har gått veldig fort, sier Adresseavisens sjefredaktør Arne Blix

Ideen om en park, Verftsparken, oppsto da det ble klart at Adresseavisen skulle flytte til sentrum. Det sentrale i parken er digital teknologi og en rekke sensorer som fanger opp bevegelse og lys.

Tenk deg følgende: Etter hvert som du beveger deg rundt i parken, eller setter deg ned, endrer lyset seg. Og lyden. Kanskje også lukten. Og det som vises på flater og skjermer rundt deg. Det som skjer påvirkes også av om flere beveger seg i området.

- Tanken vår er å bruke dette til å drive med forskning og innovasjon. Det blir et slags levende laboratorium der vi kan teste ut nye løsninger, sier Johan E. Hustad, prorektor for nyskapning ved NTNU.

Informerte formannskapet

Det skal «gi innbyggerne en ny type arena for kunstopplevelse, kunnskapsformidling og samfunnsdebatt som de nødvendigvis ikke trenger å oppsøke, men som er en del av byens ordinære uterom», heter det i orienteringen til formannskapet. Hustad sier universitetet ønsker å være mer synlig i byen og i bybildet. Det håper han parken kan bidra til.

- Målet er at infrastrukturen vi lager skal være så god at for eksempel en kunstner eller en aktør som får tilgang til det skal kunne bruke det til helt andre ting. Innholdet skal variere i forbindelse med ulike arrangement og hendelser, sier Hustad.

Markerer flyttingen

Sjefredaktør Arne Blix sier det er et mål at parken både skal inspirere og påvirke byens befolkning.

Han vil ha et sted hvor det både kan være konserter, debatter og andre ting som skjer.

- Adresseavisen har vært på Heimdal i 40 år. Tanken vår er at det skal merkes når vi nå flytter tilbake til byen. Det er jo også et ønske om at det nye mediehuset vårt skal være et levende bygg der det skjer mye. Det er i kraft av det at vi gjør dette, sier Adresseavisens sjefredaktør Arne Blix.

- Vi skal vises og by på noe. Vi vil vise hva et mediehus driver med. Målet er at det skal være et spennende sted som tiltrekker folk, sier administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg.

Seks millioner kroner

- Målet er at folk skal få lyst til å stoppe opp og tenke seg om. Det kan være litt som avisen. Man vet hva den inneholder, men vet det ikke helt likevel. Det kan være noe helt annet i morgen, sier Blix.

Kunstinstallasjonen og infrastrukturen som ligger i parken koster alene cirka seks millioner kroner ut over det parken ellers koster. I tillegg til Trondheim kommune, er Adresseavisen, NTNU og huseier KLP med på spleiselaget. Hustad, Blix og Nedreberg skryter av samarbeidet og berømmer kommunen for å tenke nytt.

Interaktiv kunst

Kunstner og NTNU-postdoktor Wendy Ann Mansilla er engasjert for å lage kunstinstallasjonen «Synapses Expansion», som er det «permanente» verket i parken de neste tre årene. Det er en interaktiv installasjon som gjennom bruk av lys, tale og audiovisuelle projeksjoner skal forvandle parken til en modell av en menneskelig hjerne som «behandler tanker i en sammenhengende fortelling av audiovisuell informasjon». Besøkende i parken vil påvirke aktiviteten.

I kunstverket skal ulike dagsaktuelle tema fra samfunnsdebatten knyttes sammen.

Totalt er tre fakultet ved universitetet involvert i prosjektet for å jobbe med kunstuttrykket, mediebruken og teknologien bak.

- Det eneste som er hyllevare er selve sensorene. Resten må vi i stor grad bygge selv. Det vi nå ser, er at infrastrukturen er i ferd med å komme på plass og at parken realiseres, sier professor Andrew Perkis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon.

Han jobber i grenselandet mellom kunst og teknologi og var den som først foreslo å bruke dette i parken.

Verftsparken:

Ny offentlig park som bygges like ved Bakke bro, ved siden av det nye Adressabygget i Verftsgata.

Den er et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og Adresseavisen. Huseier KLP har også bidratt.

Parken skal være en åpen arena for utprøving av nye uttrykk og digitale fortellerformer.