Elever skulle tjene penger til ball. Nå er det klart hva dette er verdt

foto