Tyveriboom i Trondheim: Kameraopptakene er også stjålet

foto