Etterlyser bil som har blitt observert i området da det brant

foto